Historie

4. září 1888 byla založena Františkem Ployharem (*1864) firma Knihařství Ployhar. V roce 1920 rozšířil jeho syn Bohumil Ployhar (*1896) knihařství o výrobu kartonáže. Hlavními odběrateli v té době byly dvě české tužkárny v Českých Budějovicích – společnost Grafo a Národní podnik. Mezi další velké odběratele patřila například firma Ripet – výrobce plnicích per.

Po roce 1945 byla – již za další generace rodiny Plojharů – zavedena výroba luxusních dopisních papírů, která však skončila spolu s likvidací soukromého podnikání koncem padesátých let. Od roku 1959 byla firma součástí výrobního družstva Jihokov a Plojharovi pouhými zaměstnanci. Hlavní náplní firmy v té době byla vazba knih, paspartování na zakázku a výroba známé hry Dětská pošta.

Po více jak třiceti letech si vnuk zakladatele Bohumil Plojhar (*1930) 15. listopadu 1990 podnik od družstva vykoupil zpět. Bohumil firmu rozšířil o papírnictví a výrobu zaměřil převážně na zakázkovou kartonáž. Rozrůstající firma přesídlila v roce 1993 do Boršova nad Vltavou a původní prostory již zcela přenechala papírnictví.

V roce 2000 firma koupila a zrekonstruovala prostory v Rožnově, kam se záhy přestěhovala. V té době měla firma 15 zaměstnanců.

O čtyři roky později – tedy v roce 2004 – přebírají vedení firmy Bohumil ml. (*1963) a Petr (*1970). Významným klientem se stává firma Robert Bosch. Společnost intenzivně pracuje na rozvoji.

V roce 2012 vstupuje do firmy Jakub Plojhar (*1989) – zástupce páté generace – a věnuje se rekonstrukci a modernizaci papírnictví v Široké ulici v centru Českých Budějovic.

V současné době (2013) firma zaměstnává 70 lidí a roční obrat dosahuje 100 milionů Kč. V roce 2013 firma Plojhar slaví 125 let od svého založení.