Kartonáž

Již pět generací naší rodiny píše historii práce s papírem a kartonem. Se zodpovědností k této tradici a s vizí budoucnosti naplňujeme každodennost především poctivým řemeslem – vždy ohleduplně k životnímu prostředí. Zisk, který vytváříme, není cílem našeho snažení, ale prostředkem pro rozvoj našich služeb. Naší silnou stránkou je především “flexibilita” – přímá vazba na potřeby našich zákazníků. Smyslem spolupráce je pro nás oboustranný prospěch. Vážíme si svých partnerů a usilujeme o dlouhodobé partnerství!