plojhar – jméno vytesané z papíru

na kartonáž jsme mistři
a navíc - máme vkus!

plojhar
Plojhar

Zakladatel firmy František Ployhar (*1864) se vyučil knihařem. Zkušenosti sbíral, jak bylo tehdy zvykem, na vandru – na německo-francouzské hranici. Firmu – Knihařství Ployhar – založil 4. září 1888. Sídlila v Budějovicích na místě, kde je dnes prodejna Baťa. Po návratu z 1. světové války se pokračovatelem řemesla stal Františkův syn Bohumil Ployhar (*1896). Společně s mladším bratrem Rudolfem, který ve firmě také působil, rozšířil v roce 1920 knihařství o výrobu kartonáže. Hlavními odběrateli v té době byly dvě české tužkárny v Českých Budějovicích – společnost Grafo a Národní podnik. Mezi další velké odběratele patřila například firma Ripet – výrobce plnicích per. Plojharovi provozovali také papírnictví. Koupili dům v Široké, kde se pak po šest desetiletí vázaly knihy a kde mají Plojharovi dodnes své vyhlášené papírnictví.

Velkou hospodářskou krizi firma přežila hlavně díky houževnatosti a nápaditosti svého majitele. Následovala ale další rána – nacistická okupace. Přestože firma neměla prostředků nazbyt, přijal Bohumil Ployhar dalších 5 děvčat, aby je zachránil před totálním nasazením v Říši. Jako velký národovec odmítal pracovat pro Wehrmacht, a tak postupně přicházel o dělníky i o příděly materiálu, až ve firmě zbyli jen 4 členové rodiny a jeden knihař. Přesto zůstal Bohumil Ployhar vizionářem. Snil o tom, že po válce ve velkém rozběhne výrobu luxusních dopisních papírů s ručními okraji v dárkových kazetách a fotografických alb.

Po roce 1945 skutečně byla zavedena výroba luxusních dopisních papírů a do firmy po vyučení nastoupila další generace – syn Bohumil Plojhar – otec dnešního majitele firmy. Brzy se ukázalo, že tehdejšími komunisty proklamovaná podpora soukromého podnikání je jen iluze. Pracovní úřad bojkotoval přidělení dělníků, nebylo z čeho vyrábět. Plojharovi se snažili přežívat, jak se dalo, dokonce sbírali po městě staré krabice, aby mohli dělat aspoň knižní vazby. Jejich plány se definitivně rozplynuly s likvidací soukromého podnikání koncem padesátých let. Majetek firmy i veškeré vybavení převzalo družstvo Znak, později, od roku 1959 se pak firma stala součástí výrobního družstva Jihokov, kam Plojharovi nastoupili jako zaměstnanci. Jejich každodenním chlebem se stala vazba knih, časopisů a diplomových prací, paspartování na zakázku a výroba známé hry Dětská pošta.

15. listopadu 1990, po více než třiceti letech, vnuk zakladatele Bohumil Plojhar (*1930) získal podnik díky restitučním nárokům od družstva zpět. Ovšem ne zadarmo. Musel jej vykoupit. Ekonomové Jihokovu totiž vypočetli zhodnocení majetku Plojharových, přestože stroje i zařízení byly původní, jen léty opotřebované. Bohumil Plojhar firmu rozšířil o papírnictví a výrobu zaměřil převážně na zakázkovou kartonáž. Rozrůstající firma přesídlila v roce 1993 do Boršova nad Vltavou a původní prostory v centru města již zcela přenechala papírnictví.

V roce 2000 firma koupila a zrekonstruovala prostory v Rožnově, kam se záhy přestěhovala. V té době měla 15 zaměstnanců a vstupovala do nadějného nového milénia.

O čtyři roky později – tedy v roce 2004 – přebírají vedení firmy Bohumil ml. (*1963) a Petr (*1970) Plojharovi. Významným klientem se stává firma Robert Bosch. Byznys se rozvíjí a kartonáž má v té době už více než 70 zaměstnanců. Intenzivně pracuje na svém rozvoji, investuje do zařízení a rozšiřuje odběratelskou síť.

V roce 2012 vstupuje do firmy první zástupce páté generace Plojharů – Jakub Plojhar (*1989). Věnuje se rekonstrukci a modernizaci papírnictví v Široké ulici v centru Českých Budějovic a mění obyčejný obchod na výjimečné místo s unikátní nabídkou, kde je nakupování zážitkem. Druhým zástupcem páté generace Plojharů ve firmě je Jakubův starší bratr Jan (*1987), který nastupuje do firmy v roce 2016 coby systémový manažer.

V roce 130. výročí svého založení firma čítá přes 80 zaměstnanců a její roční obrat přesahuje 130 milionů Kč.

Časová osa historie firmy

 • 1888

  návrat Františka Ployhara z vandru a založení firmy Knihařství Ployhar

 • 1920

  rozšíření knihvazačství o výrobu kartonáže synem Františka Ployhara Bohumilem

 • 30. léta 20.století

  změny ve výrobě i nabídce vlivem velké hospodářské krize

 • 1939-45

  bojkot dodávek pro Wehrmacht a následné omezení výroby z důvodu nedostatku materiálu i pracovní síly

 • 1945

  zavedení výroby luxusních dopisních papírů

 • 1948

  nástup komunistů k moci a útlum soukromého podnikání

 • 1959

  vynucené převedení firmy Plojhar včetně majitelů coby zaměstnanců pod družstvo

 • 1990

  zpětný výkup firmy do vlastnictví vnukem zakladatele Bohumilem Plojharem st. a nový začátek s pouhými 2 zaměstnanci

 • 1993

  změna sídla a přesun kartonáže do Boršova nad Vltavou, původní prostory firmy přenechány papírnictví

 • 2000

  zakoupení a rekonstrukce nynějšího sídla firmy v budějovickém Rožnově

 • 2004

  převzetí firmy bratry Bohumilem ml. a Petrem Plojharovými

 • 2012

  rekonstrukce a proměna papírnictví v Široké ulici mladším synem Bohumila Plojhara Jakubem

 • 2014

  posílení firmy na pozici péče o lidské zdroje manželkou Bohumila Plojhara Danou

 • 2016

  nástup staršího syna Bohumila Plojhara Jana na pozici systémového manažera firmy

 • 2018

  rok 130. výročí založení firmy